Ülkemizde çıkarılan mikrobiyoloji ve infeksiyon alanındaki bilimsel dergilerin kaynaklar bölümü referans alınarak hazırlanmaktadır. Burada indekslenen dergiler için; İndekslenen dergiler adresine bakınız.Bu çalışmanın amacı;
  • Ülkemizde aynı konuda yapılan ancak ulaşılamayan ve indekslenemeyen dergilerdeki yayınların atıf tarama yöntemleri ile bulunması;
  • Yayınlanan çalışmaların okunarak değerlendirildiği diğer makalelere ulaşmak;
  • Türkçe atıf (Sitasyon) konusunu bilimsel ortamda kabul edileceği şekilde gündeme getirmek;
  • Uluslararası atıf indeksleri kapsamına giren dergilerde yayınlanacak yazılarda Türkçe kaynaklara ulaşımı kolaylaştırmaktır.

  • Yazar Arama Konu Arama Bu veritabanı Dr.Çağrı Ergin tarafından düzenlenmektedir